0 เรทราคาส่งร้านกาแฟ ร้านอาหาร 
:pie: Dango Bao 1 ถุง มี 2 ไม้ (ไม้ละ 2 ลูก) จำหน่ายที่ราคาถุงละ 35 บาท

:package: 1 ลังเล็ก 30 ถุง ราคาลังละ 900฿ (ถุงละ 30฿)
:bread: 1 ลังใหญ่ 65 ถุง ราคาลังละ 1625฿ (ถุงละ 25฿)
:bread::bread: 2 ลังใหญ่ 130 ถุง ราคารวม 3055฿ (ถุงละ 23.5฿ ):package::package: โปรโมชั่นค่ากล่อง ค่าดรายไอซ์ ค่าส่งฟรี !! ตลอดปี 2020 นี้

:pie: เวลาทานให้นำเข้าไมโครเวฟทั้งถุง 500 W , 80 วินาที
ตอนวินาทีที่ 70 ถุงจะพองขึ้นเพื่อระบายแรงดัน 

= สินค้านึ่งเสร็จแล้ว พร้อมนำเสริพลูกค้า
:package: จัดส่งด้วยกล่องโฟมอย่างดี พร้อมดรายไอซ์ -18 องศา
:package::package: โปรโมชั่นค่ากล่อง ค่าดรายไอซ์ ค่าส่งฟรี !! ตลอดปี 2020 นี้
:bread:   เก็บในตู้ฟรีสได้ 2 เดือน // เก็บในตู้เย็นได้ 10 วัน
 

ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้าที่จำหน่าย DANGO BAO ทั่วประเทศ