0

ซาลาเปา, ร้านซาลาเปา, ร้านซาลาเปาเจ้าดังJAPAN BEST WHEAT FLOUR

FOR BAKERY


Tokachi is one of the largest wheat-producing regions of Hokkaido. 
With the surrounding mountain, Tokachi average temperature throughout the year is about 10 degrees Celsius lower than Tokyo, 
with less rainfall. For wheat that grows well in cool and dry climates, Tokachi is the perfect environment.


Read More


北海道屈指の小麦産地である十勝地方。
日高山脈、大雪山系、さらに太平洋に接するこの地方は、
東京と比べて、年間平均気温が10度ほど低く、降水量も少ない。
冷涼で湿度の低い気候を好む小麦にとって、適した栽培環境なのだ。

New! Bakery Collection — Phoenix Lava

For 3 years, Phoenix Lava work with renowned Hokkaido-based Bakery Manufacturer

We're now ready to serve you delicious & affordable Hokkaido Cake & Bake


ซาลาเปา, ร้านซาลาเปา, ร้านซาลาเปาเจ้าดัง

M E N U


 ORIGINAL JAPAN Series 2022 Collection : Hokkaido Tokachi


ซาลาเปา, ร้านซาลาเปา, ร้านซาลาเปาเจ้าดัง


S N A C K B O X - S E R V I C E


All product are available  at   Phoenix Lava Shop Nationwide

and also suitable for Catering / Snack Box Order


ซาลาเปา, ร้านซาลาเปา, ร้านซาลาเปาเจ้าดัง


NEW MENU 
BLOOMING SAKURA 2022


ซาลาเปา, ร้านซาลาเปา, ร้านซาลาเปาเจ้าดัง

CONTACT US

092-274-4994  (ติชมการบริการ)

0880-600-570 (สั่งซาลาเปา / ขนมเบรค ชุดจัดเลี้ยง Snack Box)


© 2021 by PHOENIX LAVA® All right reserved.