×
×
สมาชิก

0

0

Recommend
Minced shrimp roll wrapped with seaweed
55.00 baht
Recommend
Gyoza
55.00 baht
Custard Cream
39.00 baht
Recommend
kaprao kai gainokkara
39.00 baht
Dango Bao durian custard
55.00 baht
durian lava
39.00 baht
Nama Choco Lava
39.00 baht
Uji Matcha Lava
39.00 baht
Sesame lava
39.00 baht
Recommend
Original salted-egg
39.00 baht
cheese bacon lava
39.00 baht
mix steamed bun
185.00 baht
×

Contact