0

mix steamed bun


SKU
KET168
น้ำหนักน้ำหนัก
0.00 กรัมกรัม
ราคาราคา
185.00 บาทบาท

สินค้าที่คล้ายกันสินค้าที่คล้ายกัน

recommend

Osaka Pork Bun

39.00 บาทบาท
recommend

Steamed Buns Box Set - 5 Buns

195.00 บาทบาท
185.00 บาทบาท
recommend

kaprao kai gainokkara

39.00 บาทบาท

purple potato

39.00 บาทบาท