0

Note Book สมุดแห่งการขอบคุณ

Pond

Notebook เพื่อบันทึกเรื่องราวแห่งความรู้สึกขอบคุณ ในแต่ละวัน 

เราเชื่อว่าการฝึกเขียน "ขอบคุณ" 

จะช่วยทำให้ มนุษย์ ทุกคนเริ่มมองเห็น "สิ่งดีๆรอบตัวที่ไม่เคยเห็น" 


เมื่อมองเห็นสิ่งดีๆจนเป็นนิสัยแล้ว 

เราจะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆ รอบตัว 


ผมเองก็เป็นมนุษย์ที่ตามหาความสุขเหมือนทุกๆคน 

จากการฝึกฝน พยายามที่จะมีความสุขด้วยตัวเอง 

ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปมาก 


หลังจากที่ฝึกที่จะ "ขอบคุณกับทุกสิ่งๆ" 

ด้วยเหตุนี้ผมจึงทำสมุดเล่มนี้ขึ้นมาครับ 


_____ 


สมุดโน้ตแห่งการขอบคุณ ขนาด A5 (ครึ่งนึงของ A4)

- เย็บด้าย กระดาษเนื้อดี 

- มีทั้งแบบเส้นบรรทัด, กระดาษเปล่า และตารางกริด ในเล่มเดียวกัน

SKU
PL003-7
น้ำหนัก
150 กรัม
ราคา
129
99 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน