0

เมนูใหม่ !!  ข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่น 
เฉพาะที่สาขาโพธิ์แก้ว ลาดพร้าว 101 ,
สาขาโรบินสันเพชรบุรี,
สาขาไชนาทาวน์ ศาลายา