×
×

0

0

undefined
undefined
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":50,"marginBottom":50,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":100,"paddingBottom":100,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0,"resizebottomheight":0}
{"width":100}
{}
ใช้ลาวาบัน กับธุรกิจของท่าน

เราทำลาวาบันด้วยความเชื่อที่อยากสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม
และพยายามมอบลาวาบันที่ดีที่สุด ให้กับแขกของท่านด้วย{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":100,"paddingBottom":100,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0,"resizebottomheight":0}
{"width":25}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0}

CRUISE
เสริพลาวาบันบนเรือสำราญ
มอบประสบการ์ไม่รู้ลืมให้แขกของท่าน


{"width":25}
{}

Buffet RESTAURANT
ใช้มินิ หรือ ลาวาบัน
ในร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของท่าน


{"width":25}
{}

HOSPITALITY
มอบประสบการณ์สุดพิเศษ
เสริมภาพลักษณ์โรงแรมของท่าน


{"width":25}
{}

THEME PARK
สวนสนุก x ฟีนิกซ์ลาวา
Testimonial
ตัวอย่างลูกค้าที่ได้นำ ลาวาบัน ไปใช้ในธุรกิจ
สร้างความประทับใจแบบ Once in a life time


{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":100,"paddingBottom":100,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0,"resizebottomheight":0}
{"width":24.2}
{}


{"width":21.9}
{}

{"width":30.3}
{}{"width":23.5}
{}
{"resizebottomheight":70}
ติดต่อสอบถาม หรือ นัดให้ทางเราเข้าไปนำเสนอ
092-274-4994
0909-760-315


talk@lavabun.com
ฝ่ายบริการลูกค้า Collaboration
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0,"resizebottomheight":180}
×

ติดต่อ