0

Phoenix Lava x โรงแรม Sukosol

Phoenix Lava x โรงแรม Sukosol


2019-09-30 11:04:09

Thai Charm World Class

คือสิ่งที่ผมเห็นมาโดยตลอดจากการใช้บริการโรงแรมในเครือสยามธานีครับ

สิ่งที่ผมเห็นและชื่นชมมาโดยตลอด คือความ "ละเอียดอ่อน" 

และการ "ใส่ใจในรายละเอียด" ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ และการบริการ 

ของทุกๆโรงแรมในเครือไม่ว่าจะเป็น The Siam , The Sukosol , The Bayview Pattaya 

โดยผมคิดว่าสยามธานี เป็นเครือ Hospitality ที่ยอดเยี่ยมที่สุดหนึ่งแห่งในประเทศไทย


สองปีที่แล้ว ผมและทีมงาน Phoenix Lava เลือกเข้าไปนำเสนอสินค้าของเรา

กับเครือสยามธานีเป็นแห่งแรก เพราะคิดว่าเราทั้งสองบริษัทมีความเชื่อ

เรื่องของการ "ใส่ใจในรายละเอียด" และยึดคุณภาพเป็นแกนกลางเหมือนกัน
เรานำเอา "หลักคิด" ในการพัฒนาสินค้าด้วยปรัชญา "ซาลาเปาแห่งการให้" 

ไปนำเสนอ พวกเราพยายามรับฟังความเห็น และความต้องการของโรงแรม 

และปรับสินค้าเราให้เหมาะสมกับ "ตัวตน" ของความเป็น The Sukosol 


เราพัฒนาสินค้าโดยเอา ความต้องการ ของลูกค้าเป็นตัวตั้งเสมอ


เราเริ่มต้นจากการสั่งตราปั้มอินคัง (印鑑) มาจากช่าง ในจังหวัดกุนมะ

โดยอินคัง จากที่กุนมะจะมีความละเอียด นูน สูง อย่างละเอียด 

เพราะด้วย โลโก้ ของโรงแรม Sukosol มีความละเอียดสูง

ปั้มลงไปในซาลาเปาไส้พิเศษที่ออกแบบขึ้นมาเฉพาะโรงแรมโดยปัจจุบัน ซาลาเปาที่ใช้เสริพเป็น Welcome Desserts ของโรงแรม 

และชูมัย ขนมจีบญี่ปุ่นในภัตตาคาร Lin Fa ของโรงแรม Sukosol 

"ผลิตด้วยมือ" Hand-maded ทุกชิ้น และส่งไปยังโรงแรมในทุกๆวัน ครับ